Darbo pasiūlymai

Geografinių ir informacinių duomenų bazės operatorius

Organizacijos pavadinimas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Apie organizaciją :

Kultūros paveldo departamentas atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos funkcijas: prižiūri ir tvarko kultūros vertybes, veda kultūros paveldo apskaitą, priežiūrą ir kontrolę, pristato kultūros paveldą visuomenei, taip pat prisideda prie nacionalinės politikos formavimo ir įgyvendinimo kultūros paveldo apsaugos srityje. Departamento misija - išsaugoti Lietuvos kultūros paveldą ir perduoti ateities kartoms kaip tautos savasties išlikimo garantą, kraštovaizdžio sudėtinę dalį bei Lietuvos įvaizdžio formavimo priemonę, sudarant sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo naudotis.

Internetinis adresas: http://kpd.lt/
Darbo pobūdis:

Darbas su Kultūros vertybių registru, Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacine sistema KPEPIS.

Skelbimo data: 2017-08-01
Pasiūlymas/skelbimas galioja iki: 2017-10-01
Miestas: Vilnius
Reikalavimai:

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos kviečia atlikti praktiką Kartografijos ir geografinės informacijos sistemų specialybės studentus.

Kontaktai:

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:
jurate.sakiene@kpd.lt
aukse.balsiene@kpd.lt

Tel. Nr. (85) 272-40-43

Karjeros pasiūlymai