Darbo pasiūlymai

Praktika mokykloje Vokietijoje (lietuvių kalbos, istorijos, dailės, IT, anglų kalbos, matematikos, kūno kultūros, religijos studijų sričių studentams)

Organizacijos pavadinimas: Vasario 16-osios gimnazija
Apie organizaciją :

Vasario 16-osios gimnazija Vokietijoje siūlo atlikti praktiką lietuvių kalbos, istorijos, dailės, IT, anglų kalbos, matematikos, kūno kultūros, religijos studijų sričių studentams.

Darbo pobūdis:

Mokykloje nedidelės klasės, todėl praktikantams gali būti patikėta vesti pamokas ir užklasinius renginius

Skelbimo data: 2017-02-07
Pasiūlymas/skelbimas galioja iki: 2017-12-31
Miestas: Lampertheim-Hüttenfeld, Vokietija
Reikalavimai:

Būtina mokėti anglų arba vokiečių k.

Liepos – rugpjūčio mėn. mokykla nedirba ir praktikantų nepriima.

Siūloma:

Praktikantams suteikiama galimybė gyventi ir maitintis Gimnazijos internate, tokiu būdu turint galimybę betarpiškai bendrauti su gimnazistais.

Kontaktai:

Asmuo kontaktams: Janina Vaitkienė; vaitkiene@gmx.net

Karjeros pasiūlymai