Konsultacijos ir mokymai

Karjera.lt informacinė sistema

Mokymų pavadinimas Karjera.lt informacinė sistema
Organizatorius Karjera.lt – nacionalinė karjeros valdymo informacinė sistema
Kam skirta Aukštųjų mokyklų studentams ir absolventams pasirengti sklandesniam integravimuisi į darbo rinką ir sudaryti galimybes aukštosioms mokykloms vykdyti absolventų karjeros stebėseną.
Mokymų turinys

Kas tai? Karjera.lt – nacionalinė karjeros valdymo informacinė sistema, skirta padėti aukštųjų mokyklų studentams ir absolventams pasirengti sklandesniam integravimuisi į darbo rinką ir sudaryti galimybes aukštosioms mokykloms vykdyti absolventų karjeros stebėseną.

Karjera.lt sistemoje atrasite daugybę naudingos informacijos, įrankių ir pagalbos šaltinių – viską, ko reikia sėkmingai karjerai! Čia galėsite kurti ir tvarkyti karjeros planus, naudotis testais / klausimynais ir geriau pažinti save, domėtis karjeros galimybėmis, rasti praktikos ir darbo pasiūlymų, kaupti ir tvarkyti karjerai svarbią asmeninę informaciją, užmegzti ir palaikyti ryšius su būsimais darbdaviais, savarankiškai spręsti iškilusius karjeros sunkumus, susisiekti su savo aukštosios mokyklos karjeros specialistais ir dar daugiau!

Karjera.lt kūrė 25 Lietuvos aukštosios mokyklos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendindamos valstybės planinį projektą „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių kūrimas (I etapas)" (Nr. VP1-2.3.-ŠMM-01-V-01-001). Vilniaus universitetas yra šio valstybės planinio projekto koordinatorius.

Šia informacine sistema gali naudotis sistemą kūrusių Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai, baigę studijas po 2010 m. rugsėjo 1 d.  Naudotis sistema galima studijų laikotarpiu ir 5 metus po baigimo.

Daugiau informacijos rasite www.karjera.lt.      

 

 

Dalyvių registracija

Užsiregistruoti galite www.karjera.lt.

Kontaktai

 Kilus klausimams galite skambinti tel.: 8 5 219 3144

Karjeros pasiūlymai