Praktika Lietuvoje

Praktika – tai Vilniaus universiteto studijų programos dalis, kurios metu studento žinios, kompetencijos ir gebėjimai įtvirtinami, pritaikomi ir tobulinami praktinėje profesinėje veikloje. Studentų praktikai vadovauja universiteto dėstytojai arba dėstytojai ir praktikos vadovai įmonėje. Tokia studijų forma suteikia studentams galimybę papildyti teorinį mokymąsi su karjera susijusia patirtimi.

Vilniaus universitete studentams sudaromos galimybės atlikti mokomąją, mokslo tiriamąją ir profesinę praktiką

Mokomoji praktika – tai praktika, kurios metu studentas susipažįsta su specialybės praktine veikla įmonėje ar kitoje praktikos atlikimo vietoje, formuoja įgūdžius, gilina teorines žinias, reikalingas tolesnėms studijoms.

Mokslo tiriamoji praktika – tai Praktika, kurios metu Praktikantas Praktikos institucijoje renka ir analizuoja duomenis mokslo tiriamajam darbui, vykdo mokslinę tiriamąją veiklą.

Profesinė praktika – tai praktika, kurios metu studentas  įtvirtina ir tobulina bendrąsias studijų programoje įgytas programos pagrindų ir specialaus lavinimo žinias, kompetencijas ir gebėjimus praktinėje profesinėje veikloje.

 

Praktikos organizavimo, finansavimo, priežiūros ir vertinimo tvarką reglamentuoja Praktikos reglamentas bei fakultetų (padalinių) praktikos nuostatai (dėl jų prašome kreipkitės į studijų programą kuruojančią katedrą arba padalinio dekanatą).

Studento praktikos atlikimo tam tikroje įstaigoje ar įmonėje juridinis pagrindas – Universiteto, praktikos institucijos ir studento pasirašyta trišalė praktinio mokymo sutartis (.pdf formatu ir .docx formatu). Prieš atlikdamas praktiką sutartį, derindamas su praktikos vadovais, pildo studentas ir suderintą su praktikos vadovais teikia fakulteto dekanui (padalinio vadovui) tvirtinti.

 Kilus klausimams dėl:

  • praktikos Lietuvoje, prašome kreiptis į fakulteto (padalinio) studijų programą kuruojančią katedrą;
  • praktikos užsienyje, prašome kreiptis į Studentų paslaugų ir karjeros skyrių tel. (8 5)  219 3144 arba el. paštu konsultavimas@cr.vu.lt.